logo
logo
logo
logo

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

 

Po raz 15 Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Repetytorium Pulmonologicznym, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018r. Hasłem konferencji jest „Repetitio mater studiorum est”, a jej celem powtórzenie i uzupełnienie wiedzy szeroko obejmującej choroby płuc w aspekcie praktycznym. Podczas spotkania przypomnimy aktualne algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne, przeanalizujemy ciekawe przypadki kliniczne.

Konferencja jest przeznaczona dla szerokiego grona lekarzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się chorobami płuc (lekarze rodzinni, interniści, pulmonolodzy, alergolodzy i inni). Interaktywna i interdyscyplinarna dyskusja ma skłonić nas do refleksji nad ogromnym postępem, jaki obserwujemy w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego w kontekście często spotykanych problemów praktycznych. W programie 15 Repetytorium jest miejsce na wykład specjalny, który zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.

W trakcie trwania konferencji odkryjemy dla uczestników dalsze niespodzianki, jakie kryje w sobie nasze miasto Poznań. 15 lecie konferencji będzie pretekstem do wspólnych wspomnień i utrwalenia zawartych podczas niej przyjaźni. Zapraszamy do Poznania miasta historycznie związanego z powstaniem polskiej państwowości i jednocześnie nowoczesnego i śmiało patrzącego w przyszłość.

Do zobaczenia JUŻ PO RAZ 15.

Photo

Prof. Halina Batura-Gabryel
Kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje ogólne

Termin i miejsce konferencji:

13-14 kwietnia 2018  

Hotel Novotel Centrum

Plac Andersa 1, Poznań


Ważne daty:

do 5 kwietnia 2018 roku - zgłoszenia uczestnictwa


Uczestnicy:
Specjaliści pneumonologii, alergologii, onkologii, medycyny rodzinnej, interniści, pediatrzy, lekarze zainteresowani tematyką chorób płuc

Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy zarejestrować się w module Rejestracja i przejść cały proces rejestracji elektronicznej. 
W ciagu 14 dni od rejestracji należy dokonać opłaty konferencyjnej. Po zarejestrowaniu wpłaty zostanie przesłana faktura VAT za udział w Konferencji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117 
01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

biuro@pharma2pharma.pl

Program

 

PIĄTEK 13.04.2018

 

8:30-10:00 Warsztaty kliniczne

  • Zakażenia szpitalne – warsztat dla pielęgniarek dr Tomasz Ozorowski
  • Echokardiografia w chorobach płuc – warsztat dla lekarzy pulmonologów prof. dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska
  • Warsztaty prawne: RODO – nowe regulacje ochrony danych osobowych mec. Rafał Lorent
 

10.10-10:20 OTWARCIE KONFERENCJI

 

WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA CHORÓB PŁUC

SESJA 1. SZTUKA MEDYCYNY - WRÓĆMY DO PODSTAW ROZPOZNAWANIA CHORÓB PŁUC

(sesja interaktywna)

10:20-10:40 Wywiad pulmonologiczny – prosta droga czy labirynt?

dr hab. n. med. Barbara Mackiewicz

10:40-11:00 Badanie przedmiotowe - co widać?

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel

11:00-11:20 Badanie przedmiotowe - co słychać?

dr n. med. Rafał Dobek

11:20-11:25 Quiz

11:25-11:55 Przerwa kawowa

SESJA 2. „SZKIEŁKO I OKO” - WAŻNE W DIAGNOSTYCE KLINICZNEJ?

11:55-12:15 Współczesna diagnostyka chorób opłucnej

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

12:15-12:35 Wykładniki stanu zapalnego w badaniach laboratoryjnych  

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

12:35-12:55 Badanie mikrobiologiczne - czy i kiedy stanowi istotną wskazówkę do leczenia?

dr n. med. Joanna Goździk-Spychalska

12.55-13.15 Do czego służy ultrasonografia przezoskrzelowa (EBUS)

dr n. med. Beata Brajer-Luftmann

13.15-13.35 Algorytm badań czynnościowych płuc

dr n. med. Monika Franczuk

13.35-13.40 Dyskusja

SESJA 3. OBRAZOWANIE W CHOROBACH PŁUC – CO MOŻNA ZOBACZYĆ A CZEGO NIE WIDAĆ?

13.40-14.00 Zdjęcie radiologiczne płuc 

dr Małgorzata Chełkowska-Partyka

14.00-14.20 Tomografia komputerowa

dr n. med. Ewelina Grela

14.20-14.40 PET 

dr hab. n. med. Rafał Czepczyński  

14.40-15.00 Ultrasonografia układu oddechowego

dr n. med. Justyna Lewandowska

15.00-15.05 Dyskusja z podsumowaniem seminarium

15.05-15.50 Przerwa na lunch 

SESJA 4. OD BADAŃ DO PRAKTYKI KLINICZNEJ 

 15.50-16.10 Miejsce immunoterapii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc 

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

16.10-16.30 Niedobory odporności i ich leczenie

prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

16.30-16.50 Cele leczenia IPF z punktu widzenia pacjenta i lekarza

prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora

16.50-17.10 Immunoterapia alergenowa w astmie

dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska

17.10-17.15 Dyskusja 

 

SESJA 5. CIĄŻA A CHOROBY PŁUC

17.15-17.35 Antybiotykoterapia w ciąży

dr hab. n. med. Marzena Dworacka

17.35-17.55 Ciąża i poród u pacjentki z astmą

prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski

17.55-18.15 Zaburzenia snu w ciąży

dr n. med. Karolina Gruca-Stryjak

18.15-18.20 Dyskusja

 

SOBOTA 14.04.2018

 

 

SESJA 6. RÓŻNICOWANIE CHORÓB PŁUC – TRUDNA UMIEJĘTNOŚĆ

8.30-8.50 Szpitalne zapalenia płuc

dr hab. n. med. Szczepan Cofta

8.50-9.10 Zapalenia eozynofilowe płuc 

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

9.10-9.30 IPF a inne choroby śródmiąższowe płuc 

prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk

9.30-9.35 Dyskusja 

SESJA 7. WAŻNY TEMAT: SZCZEPIENIA W CHOROBACH PŁUC

9.35-9.55 Szczepienia przeciw infekcjom bakteryjnym

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

9.55-10.15 Grypa - nowe możliwości profilaktyki

dr n. med. Sebastian Majewski

10.15-10.20 Dyskusja

10.20-10.50 Przerwa na kawę

SESJA 8. AKTUALNOŚCI

 10.50-11.10 Czas rozstrzeni oskrzeli 

dr n. med. Damian Tworek

11.10-11.30 IPF - diagnostyka i leczenie - aktualności

prof. dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros

11.30-11.35 Dyskusja

SESJA 9. ASTMA

11.35-11.55 Fenotypy astmy ciężkiej 

prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk

11.55-12.15 Astma sportowców - podejście praktyczne

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski 

12.15-12.35 Paradoksy leczenia astmy - czy istnieje potrzeba uaktualnienia naszego podejścia?

prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk  

12.35-12.55 Nadreaktywność oskrzeli w astmie i w POCHP 

prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska

12.55-13.00 Dyskusja  

13.00-13.40 Przerwa na lunch

SESJA 10. POCHP

13.40-14.00 Perspektywy leczenia POChP AD 2018

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska

14.00-14.20 Zaostrzenia POChP: zmniejszanie ryzyka - fakty i mity

prof. dr hab. n. med. Piotr Boros

14.20-15.00 Dwugłos:POCHP a przewlekła niewydolność serca-implikacje diagnostyczno-terapeutyczne

  • Głos kardiologa

dr Marta Oleksy-Kałużna

  • Głos pulmonologa

dr n. med. Marcin Grabicki   

15.00-15.05 Dyskusja

SESJA 11. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE TERAPII CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

15.05-15.25 Polipragmazja - czy więcej znaczy lepiej? 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska–Tobis

15.25-15.45 Ryzyko powikłań w inwazyjnej diagnostyce chorób płuc

dr hab. n. med. Tomasz Piorunek  

15.45-16.05 Działania niepożądane leków przeciwprątkowych

dr n. med. Agata Nowicka

16.05-16.10 Dyskusja

16:10-16:20 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Odbiór dyplomów uczestnictwa z punktami edukacyjnymi 

Miejsce konferencji

Hotel Novotel Centrum

Plac Andersa 1, Poznań

 

MAPA DOJAZDU

 

 

Opłaty

 

Opłaty w ramach udziału w konferencji Repetytorium Pulmonologiczne 13-14 kwietnia 2018:

Lekarze  100 zł
Studenci, pielęgniarki 50
Osoba
towarzysząca
100 zł
Pracownik Firmy
Farmaceutycznej
200 zł

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Każdy uczestnik otrzyma fakturę VAT

 

Numer konta: Bank PKOBP S.A. 29 1020 1127 0000 1802 0160 9775
 
Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy zarejestrować się w module Rejestracja i przejść cały proces rejestracji elektronicznej.
Możliwa jest też rejestracja pocztą lub faksem. Należy wydrukować Formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać wraz z dowodem wpłaty na adres:

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117

01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

NIP: 527-253-11-80; REGON: 140861765; Nr KRS: 0000275687

 Komitet Naukowy i Organizacyjny

Patronat:

 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Opiekunowie naukowi:

 

Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel

Partner wydarzenia

Platynowy sponsor

Srebrny sponsor

Sponsorzy

Patroni medialni

Organizator

ph2ph

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117

01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

www.pharma2pharma.pl

NIP: 527-253-11-80; REGON: 140861765; Nr KRS: 0000275687