Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Po raz 16 Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Repetytorium Pulmonologicznym, które odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. Hasłem konferencji jest „Repetitio mater studiorum est”, a jej celem powtórzenie i uzupełnienie wiedzy szeroko obejmującej choroby płuc w aspekcie praktycznym. Podczas spotkania przypomnimy aktualne algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne, przeanalizujemy ciekawe przypadki kliniczne.

Konferencja jest przeznaczona dla szerokiego grona lekarzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się chorobami płuc (lekarze rodzinni, interniści, pulmonolodzy, alergolodzy i inni). Interaktywna i interdyscyplinarna dyskusja ma skłonić nas do refleksji nad ogromnym postępem, jaki obserwujemy w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego w kontekście często spotykanych problemów praktycznych. W programie 16 Repetytorium jest miejsce na wykład specjalny, który zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.

W trakcie trwania konferencji odkryjemy dla uczestników dalsze niespodzianki, jakie kryje w sobie nasze miasto Poznań. 16 lecie konferencji będzie pretekstem do wspólnych wspomnień i utrwalenia zawartych podczas niej przyjaźni. Zapraszamy do Poznania miasta historycznie związanego z powstaniem polskiej państwowości i jednocześnie nowoczesnego i śmiało patrzącego w przyszłość.

Do zobaczenia JUŻ PO RAZ 16.

Prof. Halina Batura-Gabryel
Kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje ogólne

Termin i miejsce konferencji:

5-6 kwietnia 2019  

Hotel Novotel Centrum

Plac Andersa 1, Poznań


Ważne daty:

do 31 marca 2019 roku - zgłoszenia uczestnictwa


Uczestnicy:
Specjaliści pneumonologii, alergologii, onkologii, medycyny rodzinnej, interniści, pediatrzy, lekarze zainteresowani tematyką chorób płuc

Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy zarejestrować się w module Rejestracja i przejść cały proces rejestracji elektronicznej. 
W ciagu 14 dni od rejestracji należy dokonać opłaty konferencyjnej. Po zarejestrowaniu wpłaty zostanie przesłana faktura VAT za udział w Konferencji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117 
01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

biuro@pharma2pharma.pl

Program

Program konferencji 2018

 

PIĄTEK 13.04.2018

 

8:30-10:00 Warsztaty kliniczne

  • Zakażenia szpitalne – warsztat dla pielęgniarek dr Tomasz Ozorowski
  • Echokardiografia w chorobach płuc – warsztat dla lekarzy pulmonologów prof. dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska
  • Warsztaty prawne: RODO – nowe regulacje ochrony danych osobowych mec. Rafał Lorent
 

10.10-10:20 OTWARCIE KONFERENCJI

 

WSPÓŁCZESNA DIAGNOSTYKA CHORÓB PŁUC

SESJA 1. SZTUKA MEDYCYNY - WRÓĆMY DO PODSTAW ROZPOZNAWANIA CHORÓB PŁUC

(sesja interaktywna)

10:20-10:40 Wywiad pulmonologiczny – prosta droga czy labirynt?

dr hab. n. med. Barbara Mackiewicz

10:40-11:00 Badanie przedmiotowe - co widać?

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel

11:00-11:20 Badanie przedmiotowe - co słychać?

dr n. med. Rafał Dobek

11:20-11:25 Quiz

11:25-11:55 Przerwa kawowa

SESJA 2. „SZKIEŁKO I OKO” - WAŻNE W DIAGNOSTYCE KLINICZNEJ?

11:55-12:15 Współczesna diagnostyka chorób opłucnej

prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

12:15-12:35 Wykładniki stanu zapalnego w badaniach laboratoryjnych  

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

12:35-12:55 Badanie mikrobiologiczne - czy i kiedy stanowi istotną wskazówkę do leczenia?

dr n. med. Joanna Goździk-Spychalska

12.55-13.15 Do czego służy ultrasonografia przezoskrzelowa (EBUS)

dr n. med. Beata Brajer-Luftmann

13.15-13.35 Algorytm badań czynnościowych płuc

dr n. med. Monika Franczuk

13.35-13.40 Dyskusja

SESJA 3. OBRAZOWANIE W CHOROBACH PŁUC – CO MOŻNA ZOBACZYĆ A CZEGO NIE WIDAĆ?

13.40-14.00 Zdjęcie radiologiczne płuc 

dr Małgorzata Chełkowska-Partyka

14.00-14.20 Tomografia komputerowa

dr n. med. Ewelina Grela

14.20-14.40 PET 

dr hab. n. med. Rafał Czepczyński  

14.40-15.00 Ultrasonografia układu oddechowego

dr n. med. Justyna Lewandowska

15.00-15.05 Dyskusja z podsumowaniem seminarium

15.05-15.50 Przerwa na lunch 

SESJA 4. OD BADAŃ DO PRAKTYKI KLINICZNEJ 

 15.50-16.10 Miejsce immunoterapii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc 

prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

16.10-16.30 Niedobory odporności i ich leczenie

prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

16.30-16.50 Cele leczenia IPF z punktu widzenia pacjenta i lekarza

prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora

16.50-17.10 Immunoterapia alergenowa w astmie

dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska

17.10-17.15 Dyskusja 

 

SESJA 5. CIĄŻA A CHOROBY PŁUC

17.15-17.35 Antybiotykoterapia w ciąży

dr hab. n. med. Marzena Dworacka

17.35-17.55 Ciąża i poród u pacjentki z astmą

prof. dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski

17.55-18.15 Zaburzenia snu w ciąży

dr n. med. Karolina Gruca-Stryjak

18.15-18.20 Dyskusja

 

SOBOTA 14.04.2018

 

 

SESJA 6. RÓŻNICOWANIE CHORÓB PŁUC – TRUDNA UMIEJĘTNOŚĆ

8.30-8.50 Szpitalne zapalenia płuc

dr hab. n. med. Szczepan Cofta

8.50-9.10 Zapalenia eozynofilowe płuc 

prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem

9.10-9.30 IPF a inne choroby śródmiąższowe płuc 

prof. dr hab. n. med. Adam Barczyk

9.30-9.35 Dyskusja 

SESJA 7. WAŻNY TEMAT: SZCZEPIENIA W CHOROBACH PŁUC

9.35-9.55 Szczepienia przeciw infekcjom bakteryjnym

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki

9.55-10.15 Grypa - nowe możliwości profilaktyki

dr n. med. Sebastian Majewski

10.15-10.20 Dyskusja

10.20-10.50 Przerwa na kawę

SESJA 8. AKTUALNOŚCI

 10.50-11.10 Czas rozstrzeni oskrzeli 

dr n. med. Damian Tworek

11.10-11.30 IPF - diagnostyka i leczenie - aktualności

prof. dr hab. n. med. Magdalena Martusewicz-Boros

11.30-11.35 Dyskusja

SESJA 9. ASTMA

11.35-11.55 Fenotypy astmy ciężkiej 

prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk

11.55-12.15 Astma sportowców - podejście praktyczne

prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski 

12.15-12.35 Paradoksy leczenia astmy - czy istnieje potrzeba uaktualnienia naszego podejścia?

prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk  

12.35-12.55 Nadreaktywność oskrzeli w astmie i w POCHP 

prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska

12.55-13.00 Dyskusja  

13.00-13.40 Przerwa na lunch

SESJA 10. POCHP

13.40-14.00 Perspektywy leczenia POChP AD 2018

prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska

14.00-14.20 Zaostrzenia POChP: zmniejszanie ryzyka - fakty i mity

prof. dr hab. n. med. Piotr Boros

14.20-15.00 Dwugłos:POCHP a przewlekła niewydolność serca-implikacje diagnostyczno-terapeutyczne

  • Głos kardiologa

dr Marta Oleksy-Kałużna

  • Głos pulmonologa

dr n. med. Marcin Grabicki   

15.00-15.05 Dyskusja

SESJA 11. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE TERAPII CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

15.05-15.25 Polipragmazja - czy więcej znaczy lepiej? 

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska–Tobis

15.25-15.45 Ryzyko powikłań w inwazyjnej diagnostyce chorób płuc

dr hab. n. med. Tomasz Piorunek  

15.45-16.05 Działania niepożądane leków przeciwprątkowych

dr n. med. Agata Nowicka

16.05-16.10 Dyskusja

16:10-16:20 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Odbiór dyplomów uczestnictwa z punktami edukacyjnymi 

Komitet naukowy i organizacyjny

Patronat Merytoryczny

Katedra i Klinika Pulmonologii Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

CENY UCZESTNICTWA

 

Lekarze

100 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Studenci, pielęgniarki

50 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Osoba towarzysząca

100 zł

cała konferencja

Rezerwuj

Pracownik Firmy Farmaceutycznej

200 zł

cała konferencja

Rezerwuj

MIEJSCE KONFERENCJI

IBB Andersia Hotel Poznań Centrum ****
Adres: plac Andersa 3, 61-894 Poznań,
Telefon: +48 61 667 80 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl