logo
logo
logo

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

 

Po raz 15 Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Repetytorium Pulmonologicznym, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2018r. Hasłem konferencji jest „Repetitio mater studiorum est”, a jej celem powtórzenie i uzupełnienie wiedzy szeroko obejmującej choroby płuc w aspekcie praktycznym. Podczas spotkania przypomnimy aktualne algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne, przeanalizujemy ciekawe przypadki kliniczne.

Konferencja jest przeznaczona dla szerokiego grona lekarzy praktyków, którzy na co dzień zajmują się chorobami płuc (lekarze rodzinni, interniści, pulmonolodzy, alergolodzy i inni). Interaktywna i interdyscyplinarna dyskusja ma skłonić nas do refleksji nad ogromnym postępem, jaki obserwujemy w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego w kontekście często spotykanych problemów praktycznych. W programie 15 Repetytorium jest miejsce na wykład specjalny, który zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.

W trakcie trwania konferencji odkryjemy dla uczestników dalsze niespodzianki, jakie kryje w sobie nasze miasto Poznań. 15 lecie konferencji będzie pretekstem do wspólnych wspomnień i utrwalenia zawartych podczas niej przyjaźni. Zapraszamy do Poznania miasta historycznie związanego z powstaniem polskiej państwowości i jednocześnie nowoczesnego i śmiało patrzącego w przyszłość.

Do zobaczenia JUŻ PO RAZ 15.

Photo

Prof. Halina Batura-Gabryel
Kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje ogólne

Termin i miejsce konferencji:

13-14 kwietnia 2018  

Hotel Novotel Centrum

Plac Andersa 1, Poznań


Ważne daty:

do 5 kwietnia 2018 roku - zgłoszenia uczestnictwa


Uczestnicy:
Specjaliści pneumonologii, alergologii, onkologii, medycyny rodzinnej, interniści, pediatrzy, lekarze zainteresowani tematyką chorób płuc

 

    


Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy zarejestrować się w module Rejestracja i przejść cały proces rejestracji elektronicznej.
W ciagu 14 dni od rejestracji należy dokonać opłaty konferencyjnej. Po zarejestrowaniu wpłaty zostanie przesłana faktura VAT za udział w Konferencji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117 
01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

biuro@pharma2pharma.pl

Program

PIĄTEK 13.04.2018

 

8.00-10.00 WARSZTATY KLINICZNE

 • Badania spirometryczne - dla pielęgniarek
 • Jak postępować z chorym zakaźnym, by uniknąć zakażenia podczas pracy - dla pielęgniarek
 • Aerozoloterapia - dla pielęgniarek
 • Sarkoidoza jak diagnozować i jak leczyć - dla lekarzy
 • Warsztaty radiologiczne - dla lekarzy
 • Echokardiografia w chorobach płuc - dla pulmonologów
 • Rola pielęgniarki w prowadzeniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
 

10.00 OTWARCIE KONFERENCJI

 

DIAGNOSTYKA CHORÓB PŁUC

SESJA 1. WRÓĆMY DO PODSTAW ROZPOZNAWANIA CHORÓB PŁUC

 • Wywiad pulmonologiczny – prosta droga czy labirynt?
 • Badanie przedmiotowe - co widać?
 • Badanie przedmiotowe - co słychać?

SESJA 2. „SZKIEŁKO I OKO” - WAŻNE W DIAGNOSTYCE KLINICZNEJ?

 • Badania laboratoryjne, w tym genetyczne w pulmonologii - czy samym wynikom można zaufać?
 • Badanie mikrobiologiczne - czy stanowi istotną wskazówkę do leczenia?
 • Badania endoskopowe układu oddechowego – wskazania i przeciwskazania
 • Dyskusja

SESJA 3. OBRAZOWANIE CHORÓB PŁUC – CO MOŻNA ZOBACZYĆ A CZEGO NIE WIDAĆ?

 • Zdjęcie radiologiczne płuc
 • Tomografia komputerowa
 • PET
 • Ultrasonografia
 • Dyskusja
 • Quiz z udziałem uczestników konferencji

 PODSUMOWANIE SEMINARIUM

 

WYKŁAD SPECJALNY

 

SESJA 4. CIĄŻA A CHOROBY PŁUC

 • Ciąża i poród u pacjentki z astmą
 • Zaburzenia snu w ciąży
 • Antybiotykoterapia w ciąży
 • Dyskusja

SESJA 5. CZY IMMUNOTERAPIA STWARZA NADZIEJĘ NA z LEPSZE WYNIKI
LECZENIA NIEKTÓRYCH CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO?

 • Podstawy immunologii układu oddechowego
 • Immunoterapia w astmie
 • Miejsce immunoterapii w leczeniu niedrobnokomórkowym raka płuc
 • Niedobory odporności i ich leczenie
 • Dyskusja

SESJA 6. RÓŻNICOWANIE CHORÓB PŁUC –
TRUDNA UMIEJĘTNOŚĆ (PRZYPADKI KLINICZNE)

 • IPF a inne choroby śródmiąższowe płuc
 • Szpitalne zapalenia płuc
 • Zapalenie eozynofilowe płuc
 • Dyskusja
 

SOBOTA 14.04.2018

 

WARSZTATY PRAWNE

 

SESJA 7. NIEFARMAKOLOGICZNE LECZENIE CHORÓB PŁUC

 • Szczepienia przeciw bakteryjnym infekcjom oddechowym
 • Grypa - nowe możliwości profilaktyki
 • Nieinwazyjna wentylacja płuc - kwalifikacja do leczenia
 • Dyskusja

SESJA 8. ASTMA

 • Farmakoterapia astmy
 • Astma sportowców
 • Nadreaktywność oskrzeli w astmie i w POCHP
 • Dyskusja

SESJA 9. VARIA

 • Czas rozstrzeni oskrzeli
 • Płyn w jamie opłucnowej
 • Mukowiscydoza dorosłych dziś
 • Nowości w leczeniu raka płuca
 • Dyskusja

SESJA 10. POCHP

 • Diagnostyka i optymalne leczenie chorego na POChP we wczesnym stadium
 • Perspektywy leczenia POChP AD 2018
 • Stany zagrażające życiu chorych na POChP - kłopoty diagnostyczne
 • POCHP a przewlekła niewydolność serca-implikacje diagnostyczno-terapeutyczne
 • Dyskusja

SESJA 11. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE TERAPII CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

 • Działania niepożądane antybiotykoterapii
 • Steroidoterapia wziewna i systemowa - rozważmy zyski i straty zdrowotne
 • Działania niepożądane leków przeciwprątkowych
 • Dyskusja

 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Odbiór dyplomów uczestnictwa z punktami edukacyjnymi

Miejsce konferencji

Hotel Novotel Centrum

Plac Andersa 1, Poznań

 

MAPA DOJAZDU

 

 

Opłaty i noclegi

 

Opłaty w ramach udziału w konferencji Repetytorium Pulmonologiczne 13-14 kwietnia 2018:

Lekarze  100 zł
Studenci, pielęgniarki 50
Osoba
towarzysząca
100 zł
Pracownik Firmy
Farmaceutycznej
200 zł

Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Każdy uczestnik otrzyma fakturę VAT

 

Numer konta: Bank PKOBP S.A. 29 1020 1127 0000 1802 0160 9775
 
Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy zarejestrować się w module Rejestracja i przejść cały proces rejestracji elektronicznej.
Możliwa jest też rejestracja pocztą lub faksem. Należy wydrukować Formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać wraz z dowodem wpłaty na adres:

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117

01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

NIP: 527-253-11-80; REGON: 140861765; Nr KRS: 0000275687

 

Noclegi:
Rezerwacja noclegów - indywidualnie w zakresie każdego uczestnika konferencji. Komitet Naukowy i Organizacyjny

Patronat:

 

Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Opiekunowie naukowi:

 

Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel

Patronat medialny

logo_medipage.jpg
logo_pzwl.jpg
medycyna_praktyczna_logo_2008.jpg

Organizator

ph2ph

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117

01-684 Warszawa

tel.: + 48 22 254 86 95
fax: + 48 22 100 56 02

www.pharma2pharma.pl

NIP: 527-253-11-80; REGON: 140861765; Nr KRS: 0000275687