logo
logo
logo

25-lecie Wydziału Lekarskiego

Szanowni Państwo,

w imieniu całej społeczności pragnę przedstawić Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który powstał 25 lat temu z podziału Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej w Poznaniu na dwie bratnie jednostki. Po wielu latach dynamicznego rozwoju WLII kształci studentów na 8 kierunkach, przyjmując co roku ponad 500 studentów, w tym 120 w programie anglojęzycznych.  Obecnie kierunki studiów na naszym Wydziale to: lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka, biotechnologia medyczna, protetyka słuchu, optometria, techniki dentystyczne, higiena dentystyczna. Rok akademicki 2016/2017 jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy będziemy odpowiadać merytorycznie jako Wydział za kształcenie lekarzy w języku polskim. Od 23 lat kształcimy lekarzy i lekarzy stomatologów w języku angielskim. Stale rozwijamy naszą bazę dydaktyczną i naukową, między innymi dysponujemy obecnie najnowocześniejszym laboratorium dla kształcenia studentów protetyki słuchu oraz salą fantomową dla przyszłych stomatologów. Chcemy, aby wszyscy nasi studenci, niezależnie skąd przybyli i na którym z prowadzonych kierunków studiów podjęli naukę, czuli się dobrze na naszej Uczelni. Nasze osiągnięcia naukowe stawiają WL II w szeregu najlepszych medycznych jednostek w kraju.

Obecne na WL II pracuje ponad 150 samodzielnych pracowników nauki, a rocznie na naszym Wydziale promuje się ponad 50 doktorów.

Rok 2017 jest ukoronowaniem ćwierćwiecza samodzielnej działalności, a podsumowanie może służyć parafraza angielskiego „the future starts today”,  na „przyszłość wydziału zaczęła się w 1992 roku”.

To wielkie wyzwanie wymagało ciężkiej pracy, stałego rozwoju oraz dążenia do tego by stawać się coraz lepszym zespołem na płaszczyźnie dydaktyki, nauki i leczenia chorych. Jubileusz to także czas, aby podziękować i złożyć hołd wszystkim tym, którzy 100 lat temu przyczynili się do powstania Uczelni Medycznej w Poznaniu, ale również tym, którzy przed 25 laty uwierzyli i przekonali innych do powstania nowych jednostek przez podział Wydziału Lekarskiego i dostrzegli możliwość rozwoju dla dobra naszej Almae Matris. 

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                       Prof. Zbigniew Krasiński

                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego II