PROGRAM KURS DOMOWEJ TLENOTERAPII

ŚRODA 18.09.2019

12:00-12:10

ROZPOCZĘCIE KURSU
Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel

12:10-12:50 Patofizjologia przewlekłej niewydolności oddychania.
prof. dr hab. Tadeusz Przybyłowski
12:50-13:30 Gazometria- jak wykonać, jak interpretować- na przykładach klinicznych.
prof. dr hab. Tadeusz Przybyłowski
13:30-13:40 Dyskusja
13:40-13:50 PRZERWA
13:50-14:10 Tlenoterapia domowa w Polsce
prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
14:10-14:40 Źródła tlenu stosowane w tlenoterapii domowej
dr med. Agata Nowicka
14:40-15:25 PRZERWA NA LUNCH
15:25-15:55 Kwalifikacja do domowego leczenia tlenem. Zasady prowadzenia tlenoterapii domowej.
dr med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska
15:55- 16:15 Tlenoterapia domowa jako element opieki domowej- rozwój i perspektywa „home care”
dr hab. med. Szczepan Cofta
16:15-16:30 Dyskusja
16:30-16:45 Leczenie odmy opłucnowej za pomocą tlenoterapii
lek. Paulina Jurek
16:45-17:30 Demonstracja sprzętu

CZWARTEK 19.09.2019

08:30-08:50 Opieka lekarska nad chorymi leczonymi w ośrodku DLT
dr Marta Lembicz
08:50-09:10 Opieka pielęgniarska nad chorymi leczonymi w ośrodku DLT
mgr Agnieszka Biedna
09:10-09:40 Jak realizować umowę Ośrodka DLT zgodnie z wymogami organizacyjno- prawnymi?
Martyna Skrzypińska
09:40-10:10 Elektrokardiografia i echokardiografia u chorych na PNO
prof. dr hab. med Beata Krasińska
10:10-10:30 PRZERWA
10:30-11:10 Kwalifikacja chorych do przeszczepienia płuc na przykładach klinicznych
dr hab. med Cezary Piwkowski
11:10-11:40 Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna u chorych z niewydolnością oddychania.
dr Marta Lembicz
11:40-12:10 Zaburzenia oddychania podczas snu a niewydolność oddychania. Leczenie CPAP
dr hab. med. Szczepan Cofta
12:10-12:30 PRZERWA
12:30-13:00 Test dla uczestników kursu DLT
dr Marta Lembicz / dr med. Agata Nowicka
13:00 ZAKOŃCZENIE KURSU
13:00–13.45 LUNCH NA ZAKOŃCZENIE KURSU


PATRONAT MERYTORYCZNY

Katedra I Klinika  Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej w Poznaniu

Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób płuc prof. Halina Batura- Gabryel

Rejestracja uczestników

W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy zarejestrować się na stronie internetowej www.repetytoriumpoznan.pl i przejść cały proces rejestracji elektronicznej.

W ciągu 7 dni od rejestracji należy dokonać opłaty za kurs.
Po zarejestrowaniu wpłaty zostanie przesłana faktura VAT.

Koszt udziału w kursie 600 zł netto/738 zł brutto

Rejestracja na kurs

Kurs Domowej Tlenoterapii będzie zakończony egzaminem pisemnym, na podstawie którego zostaną wystawione certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Koszt kursu zawiera

  • udział w kursie
  • materiały dla uczestników
  • lunch w dniach 18 i 19
  • przerwy kawowe

 

MIEJSCE SZKOLENIA

18-19 września 2019 roku
Hotel Mat’s
Ul. Bułgarska 115,
Poznań

 

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl