Danuta Wołtosz

Pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Przez 25 pielęgniarka na oddziale Pulmonologii, Alergologii i Pulmonologii Onkologicznej. Przez kolejne 7 lat pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chemioterapii, obecnie koordynator organizacyjny Szpitala Przemienienia Pańskiego w tym koordynator leczenia onkologicznego oraz za-ca Pielęgniarki Naczelnej. Koordynator wolontariatu szpitalnego. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Onkologicznych oddział w Poznaniu. Biorę praktycznie corocznie udział w konferencjach szkolno-naukowych organizowanych przez PTPO.

MIEJSCE KONFERENCJI

IBB Andersia Hotel Poznań Centrum ****
Adres: plac Andersa 3, 61-894 Poznań,
Telefon: +48 61 667 80 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl