Dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski

Pulmonolog i internista, Kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. Od wielu lat zajmuje się problematyką badań czynnościowych w chorobach układu oddechowego oraz zagadnieniami związanymi z niewydolnością oddychania, dusznością i ograniczeniem wydolności fizycznej. Klinicysta, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy – autor szeregu publikacji rozdziałów w podręcznikach.

 

MIEJSCE KONFERENCJI

IBB Andersia Hotel Poznań Centrum ****
Adres: plac Andersa 3, 61-894 Poznań,
Telefon: +48 61 667 80 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl