Dr n. med. Joanna Goździk – Spychalska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Poznaniu. Od 2001 roku związana z Kliniką Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej, gdzie jest obecnie zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy. W 2008r. uzyskała tytuł specjalisty z chorób wewnętrznych, a w 2012r. z chorób płuc. Aktualnie w trakcie specjalizacji z alergologii. Po ukończeniu studiów doktoranckich uzyskała stopień doktora nauk medycznych w 2007r. Główne tematy zainteresowań naukowych obejmują zagadnienia związane z mukowiscydozą i alergologią. Autorka prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy.

MIEJSCE KONFERENCJI

IBB Andersia Hotel Poznań Centrum ****
Adres: plac Andersa 3, 61-894 Poznań,
Telefon: +48 61 667 80 00

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
biuro@pharma2pharma.pl